برگزاری دوره آشنایی با الزامات استاندارد ISO/IEC 17020

Persian

مرکز تحقیقات انرژی و توسعه پایدار در تاریخ 9 و 10 اردیبهشت ماه دوره آشنایی با الزامات استانداردISO/IEC 17020

را برگزار می نماید. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 33654030 (اقای عالیشاه) تماس و یا با ایمیل h.kargar@semnaniau.ac.ir مکاتبه نمایند.

 

      

Tags: 
Share