آمادگی کامل مرکز تحقیقات انرژی و توسعه پایدار برای مدیریت و ممیزی انرژی سایر واحدهای دانشگاه آزاد

با توجه به اجرای موفق تهیه بانک اطلاعات انرژی واحدهای دانشگاه آزاد استان سمنان و برآورد 8 میلیارد ریال مدیریت هزینه و سرمایه در استان سمنان، این مرکز با بهره گیری از دانش فنی اعضای هیات علمی، تجهیزات پیشرفته ممیزی انرژی و با عنایت به تجربیات  در خصوص مدیریت مصارف، هزینه‌هاي انرژی و خدمات فنی در حوزه برق، گاز و آب، آمادگی خود را جهت مدیریت و ممیزی انرژی سایر واحدهای دانشگاه آزاد در سطح کشور اعلام می کند. خواهشمند است در صورت نیاز به مشاوره و دریافت اطلاعات بیشتر، با مرکز تحقیقات انرژی تماس گرفته و یا با ایمیل energy@semnaniau.ac.ir مکاتبه فرمایید.

فارسی
Tags: 
Share