اتمام پروژه تهیه بانک اطلاعات انرژی واحدهای استان سمنان

مصرف انرژی در ساختمانهای کشور به عنوان یک بخش غیر مولد بیشترین سهم را در بین کلیه بخش­های مصرف به خود اختصاص داده است. تجارب موجود نشان داده که در اغلب موارد تنها با انجام ممیزی انرژی سریع و اجرای راهکارهای بدون هزینه و کم هزینه (بازگشت سرمایه کوتاه) و نظارت و پیگیری آن توسط فردی مسئول (مدیر انرژی) حداقل 10 الی 20 درصد از مصرف انرژی کاسته خواهد شد. با توجه به این که اطلاعات، اساس هر برنامه ریزی و فعالیت اجرایی در این حوزه است، بانک اطلاعات انرژی صحیح نقش بسزایی در مدیریت انرژی دارد.

در این راستا در اواخر سال 96 مرکز تحقیقات انرژی و توسعه پایدار به تهیه بانک اطلاعات انرژی واحدها و مراکز آموزشی وابسته به دانشگاه آزاد در سطح استان سمنان اقدام نمود که با حمایتهای رییس دانشگاه آزاد استان سمنان و روسای واحدها، خوشبختانه در اسفندماه 96 اطلاعات لازم به طور کامل جمع آوری شد.

در فاز اول مدیریت مصرف انرژی، انرژی الکتریکی مصرفی واحدها تحلیل و در مجموع ظرفیتی بالغ بر 8میلیارد ریال از محل مدیریت انرژی در این زمینه در سطح استان شناسایی شد. در حال حاضر اقدامات اجرایی برای تحقق این هدف در واحد سمنان که نزدیک به 4 میلیارد ریال آنرا تشکیل می دهد با هماهنگی و مجوزهای صادر شده از سوی سازمان مرکزی دانشگاه ازاد در حال انجام می باشد و برای تحقق 4 میلیارد ریال دیگر نیز اقدامات  در حال پیگیری و انجام می باشد.

 

تعریف نشده
Tags: 
Share