اعلام آمادگی جهت انجام پروژه های مرتبط با انرژی

فارسی

مرکز تحقیقات انرژی و توسعه پایدار دانشگه آزاد اسلامی با بهره گیری از دانش فنی و تجربه اعضای هیات علمی و تجهیزات پیشرفته آمادگی خود را جهت انجام پروژه های برون دانشگاهی در حوزه آب، برق و انرژی اعلام می دارد.

 

Share