برگزاری دوره های آموزشی کاربردی

مرکز تحقیقات انرژی و توسعه پایدار با بهره گیری از دانش فنی اعضای هیات علمی مجرب و تجهیزات پیشرفته، دوره های کاربردی زیر را جهت دانش افزایی اعضای هیات علمی، دانشجویان، مهندسین سازمان نظام مهندسی ساختمان، کارشناسان صنایع و .... برگزار می کند.
 • ممیزی انرژی الکتریکی
 • ممیزی انرژی حرارتی
 • بهینه سازی انرژی در تاسیسات حرارتی
 • بهینه سازی انرژی در تاسیسات الکتریکی
 • بهینه سازی انرژی در سیستم های تاسیساتی
 • محاسبات تاسیسات الکتریکی
 • محاسبات روشنایی
 • روش های ارتینگ و حفاظت
 • طراحی منابع تغذیه سوییچینگ
 • طراحی تابلو توزیع و فرمان
 • برق صنعتی
 • آموزش PLC
فارسی
Share