دوره آموزشی نرم افزار شبیه سازی انرژی در ساختمانها

مرکز تحقیقات انرژی و توسعه پایدار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان در راستای گسترش دانش فنی در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمانها برگزار می کندک

دوره آموزشی نرم افزار شبیه سازی انرژی در ساختمانها

مدت دوره: 16 ساعت
مخاطبین: دانشجویان دوره کارشناسی و بالاتر
پیشنهاد ویژه: اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان جهت تمدید پایه می توانند در دوره فوق شرکت نمایند.
جهت ثبت نام با ایمیل مرکز تحقیقات مکاتبه نمایید.
فارسی
Tags: 
Share