قرارداد برون دانشگاهی با شرکت توزیع برق استان سمنان

برگزاری مسابقه فرهنگی  ترنم وحی در شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

جناب آقای دکتر میثم امیر احمدی، عضو مرکز تحقیقات انرژی و توسعه پایدار، قرارداد برون دانشگاهی به ارزش 735 میلیون ریال را  با شرکت توزیع برق استان سمنان عقد نمودند. این طرح با عنوان:

بررسی و ارائه مناسب­ترین شیوه ایجاد زمین در نواحی مختلف استان سمنان/ تعیین بهترین نوع زمین برای مناطق مختلف استان سمنان

قرار است در مدت 12 ماه انجام شود.

 

فارسی
Tags: 
Share